Trivsel

In och utfart
Husvagnsplatserna är avsedda för incheckade gäster och endast för en bil och en husvagn. Eventuella besökare måste parkera på gästparkeringen utanför campingen. Motortrafik i gånghastighet är tillåten för nödvändiga in- och utresor.

Nattro
Tystnad skall råda mellan kl 23.00-07.00. Under denna tid är även all motortrafik på campingområdet förbjuden.

Brandposter
Finns vid servicehusen samt i receptionen.

Förbandslåda och hjärtstartare
Finns i receptionen.

Ordningsregler
Hos oss gäller Svenska Campingvärdars fastställda ordningsregler. Campingpersonal äger rätten till att
avvisa gäster som inte följer dessa fastställda regler.

Hundar
Hundar är tillåtna men hålls kopplade inom campingområdet och rastas utanför.

Grillning
Grillning med ved är tillåten vid anordnade grillplatser. Grillning med gas/kolgrill vid campingtomterna är tillåten om grillarna står på ben eller dylikt. Var observant om det råder eldningsförbud.

Sophantering
För hushållssopor finns containrar på campingområdet samt i stugbyn.